• Aşk Üzerine Bir Not

    by ceylin

    “Aşk, Ötekine doğru açılmaya götüren bir eksiği bize hissettirerek, bizi insan yapandır. Sözü olanaklı kılan yerin ta kendisi olarak aşk, özgürlüğe girişin dilini icat eder ve bunu herhangi bir maldan,…

  • 21. yüzyılın teknolojik ve bilimsel ilerlemesi gündelik yaşamımızı yeniden düzenledi. Sosyal medyanın bu noktadaki etkisi ilişki anlayışımızı da değiştirdi. Bu değişim birey için ideallerden ziyade bedenin, imgelerinin ve nesnelerinin temel…

  • Süpervizyonlar

    by ceylin

    Süpervizyonlar, iki süpervizörün eşliğinde, en az 4 en fazla 6 danışman/ psikoloğun katılımıyla ayda 2 kere gerçekleşecek ve toplamda 8 oturum yapılacaktır. Psikanalitik psikopatoloji temelli ilerleyecek, psikanalitik kliniğin temel ilkeleri…

Daha Eski Yayınlar