Eğitimler

  • 21. yüzyılın teknolojik ve bilimsel ilerlemesi gündelik yaşamımızı yeniden düzenledi. Sosyal medyanın bu noktadaki etkisi ilişki anlayışımızı da değiştirdi. Bu değişim birey için ideallerden ziyade bedenin, imgelerinin ve nesnelerinin temel…

  • Süpervizyonlar

    by ceylin

    Süpervizyonlar, iki süpervizörün eşliğinde, en az 4 en fazla 6 danışman/ psikoloğun katılımıyla ayda 2 kere gerçekleşecek ve toplamda 8 oturum yapılacaktır. Psikanalitik psikopatoloji temelli ilerleyecek, psikanalitik kliniğin temel ilkeleri…