Author

ceylin

 • Bu video ilk kez, Paris Universitesi, CRPMS Arastirma Laboratuvari, Alfapsy Dernegi isbirligiyle, Istanbul Notre Dame de Sion Lisesi’nde gerceklesmis olan “Günümüzde Oedipus: Efsane, Yapi, Dugumler” Uluslararasi Psikanaliz Kollokyumu’nda gosterilmistir –…

 • Bir sanat eserinin psikanalitik okuması önemli bir sorunsal ortaya koyar: psikanalitik teori bağlamında uygulamanın üzerine temellenen klinik bir yorumlama, ardında her zaman yazarının öznelliğini barındıran bir metne ve o metinde…

 • Beden Acıdığında

  by ceylin

  “Soma” sözcüğü eski Yunancada “beden” anlamına gelmektedir. Yüzyıllar boyunca felsefi akımlar ve uzantısında ruhbilim, ruh ve beden arasındaki ilişkiyi kavramaya çalışmıştır. Halen günümüzde bu ilişkiye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. “Somatizasyon” terimi,…

 • Aşk Üzerine Bir Not

  by ceylin

  “Aşk, Ötekine doğru açılmaya götüren bir eksiği bize hissettirerek, bizi insan yapandır. Sözü olanaklı kılan yerin ta kendisi olarak aşk, özgürlüğe girişin dilini icat eder ve bunu herhangi bir maldan,…

 • 21. yüzyılın teknolojik ve bilimsel ilerlemesi gündelik yaşamımızı yeniden düzenledi. Sosyal medyanın bu noktadaki etkisi ilişki anlayışımızı da değiştirdi. Bu değişim birey için ideallerden ziyade bedenin, imgelerinin ve nesnelerinin temel…

 • Süpervizyonlar

  by ceylin

  Süpervizyonlar, iki süpervizörün eşliğinde, en az 4 en fazla 6 danışman/ psikoloğun katılımıyla ayda 2 kere gerçekleşecek ve toplamda 8 oturum yapılacaktır. Psikanalitik psikopatoloji temelli ilerleyecek, psikanalitik kliniğin temel ilkeleri…