• Bu video ilk kez, Paris Universitesi, CRPMS Arastirma Laboratuvari, Alfapsy Dernegi isbirligiyle, Istanbul Notre Dame de Sion Lisesi’nde gerceklesmis olan “Günümüzde Oedipus: Efsane, Yapi, Dugumler” Uluslararasi Psikanaliz Kollokyumu’nda gosterilmistir –…

  • Bir sanat eserinin psikanalitik okuması önemli bir sorunsal ortaya koyar: psikanalitik teori bağlamında uygulamanın üzerine temellenen klinik bir yorumlama, ardında her zaman yazarının öznelliğini barındıran bir metne ve o metinde…

  • Beden Acıdığında

    by ceylin

    “Soma” sözcüğü eski Yunancada “beden” anlamına gelmektedir. Yüzyıllar boyunca felsefi akımlar ve uzantısında ruhbilim, ruh ve beden arasındaki ilişkiyi kavramaya çalışmıştır. Halen günümüzde bu ilişkiye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. “Somatizasyon” terimi,…

Daha Yeni Yayınlar